Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Warmtepompspecialist kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Warmtepompspecialist, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Warmtepompspecialist  verstrekt. De Warmtepompspecialist kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM  De Warmtepompspecialist GEGEVENS NODIG HEEFT

De Warmtepompspecialist verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Warmtepompspecialist uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG De Warmtepompspecialist GEGEVENS BEWAART

De Warmtepompspecialist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

  • Gegevens verstrekt via het contact formulier worden na 30 dagen van onze webserver verwijderd. IP adressen slaan wij niet op via het contact formulier.
  • Google analytics gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. Deze gegevens gebruiken wij om de werking van onze website te kunnen monitoren. IP adressen bewaren wij niet
  • We slaan via een beveiligingssysteem uitsluitend IP adressen op van computers of personen die ongeoorloofd toegang tot onze website proberen te verkrijgen. Bij normaal gebruik van de website slaan wij uw IP gegevens niet op.

 

DELEN MET ANDEREN

De Warmtepompspecialist verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Warmtepompspecialist  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Warmtepompspecialist gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

De Warmtepompspecialist maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Warmtepompspecialist  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Warmtepompspecialist te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Warmtepompspecialist  heeft hier geen invloed op.

De Warmtepompspecialist heeft Google geen toestemming gegeven om via De Warmtepompspecialist verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar De Warmtepompspecialist. De Warmtepompspecialist zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEELDMATERIAAL DAT WIJ GEBRUIKEN

Beeldmateriaal is afkomstig uit onze eigen collectie, gebruiken wij met goedkeuring van onze leveranciers of is verkregen via stockvoorraad (iStockfoto) met toestemming.
Wanneer er personen op een foto herkenbaar in beeld zijn is -waar mogelijk- contact met deze personen gezocht en om toestemming gevraagd.
Mocht u van mening zijn dat u of uw kind op een foto in beeld is zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven, neemt u dan contact met ons op: info@warmtepompspecialist.nl

 

BEVEILIGEN

De Warmtepompspecialist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Warmtepompspecialist  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Warmtepompspecialist verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Warmtepompspecialist op via info@warmtepompspecialist.nl

 

Vestigingsadres:

Spanjelaan 24A
9403 DP Assen

Telefoon: (+31) 085-1308775
E-mail: info@warmtepompspecialist.nl

Inschrijvingsnummer KvK: 58685170
Telefoon:  (+31) 085-1308775
E-mailadres: info@warmtepompspecialist.nl